Reis door de Nederlandse provincies in 80 postzegels.
Maak een Reis door Nederland in 80 Postzegels
Home » Flevoland

Flevoland

Flevoland is een provincie in het midden van Nederland. Het is de jongste van de twaalf provincies en bestaat uit de Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland, alle ontstaan door drooglegging van delen van de voormalige Zuiderzee, met daarbinnen de voormalige eilanden Urk en Schokland. Flevoland wordt in het uiterste noorden begrensd door Friesland en in het noordoosten door Overijssel. Het grenst in het westen aan het Markermeer en het IJsselmeer. In het zuidoosten grenst de provincie aan Gelderland, in het zuiden aan Utrecht en Noord-Holland.

De provincie Flevoland kenmerkt zich door veel open ruimte en een strakke indeling. De provincie bestaat uit twee delen: de Noordoostpolder, dat een voortzetting is van het vasteland, en de Flevopolder, het grootste kunstmatige eiland ter wereld. De Flevopolder is met bruggen verbonden aan het vasteland (onder andere Stichtse Brug, Hollandse Brug en Ketelbrug) en een dijk (Houtribdijk). De provincie ligt gemiddeld ongeveer 5 meter onder de zeespiegel. (info:  Wikipedia)

 

Een nieuwe provincie

Flevoland is de twaalfde en jongste provincie van Nederland, bestaande uit de Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland, alle ontstaan door drooglegging van delen van de voormalige Zuiderzee, met daarbinnen de voormalige eilanden Urk en Schokland.


De instelling als provincie werd bij wet besloten op 27 juni 1985, en uitgevoerd op 1 januari 1986. Lelystad was de hoofdstad van de nieuwe provincie, die uit zes gemeenten bestond: Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Dronten, Almere en Zeewolde.

                                                                                                                      
 

De postzegel uit het provincievelletje van 2002 (nvph-2076) is afgeleid van de vlag van de provincie.
De vlag van Flevoland bestaat uit twee brede horizontale banen in de kleuren blauw en groen, die door een smalle gele baan van elkaar gescheiden worden. Linksbovenin staat een witte fleur-de-lys.
De gele baan is smaller en golft aan de linkerzijde. Deze symboliseert de golvende, rijpe korenvelden, het bloeiende koolzaad en de akkerbouw. De groene baan staat voor het vlakke weidelandschap en de blauwe baan staat voor het water waarop de provincie is veroverd.
De heraldische witte Franse lelie komt uit het familiewapen van ir. Cornelis Lely. Hij was de grondlegger van de Zuiderzeewerken die hebben geleid tot de vorming van Flevoland.

In 1968 zijn de "lepelaarplassen" ontstaan (vlakbij Almere) bij het droogvallen van Zuidelijk Flevoland. Dit gebied werd in 1971 aangewezen als beschermd natuurreservaat en heeft een oppervlakte van ongeveer 350 hectare.
De lepelaarplassen zijn een uitstekend broedgebied voor vogels. Aalscholvers, lepelaars, reigers, roerdompen, eenden en ganzen zijn er veelgeziene gasten.


 

De groene kathedraal van Almere

Jawel, Almere heeft een kathedraal!
Niet zo'n hemelshoog majestueus stenen gebouw met glas-in-lood ramen maar een kathedraal gevormd door bomen.
"De Groene Kathedraal" is een project van de kunstenaar Marinus Boezem (geboren in Leerdam in 1934).
In samenwerking met de Rijksdienst IJsselmeerpolders mocht hij 178 Italiaanse populieren (Populus Nigra Italica) planten in Almere Hout in de vorm van de plattegrond van de beroemde Kathedraal van Reims, 150 meter lang en 70 meter breed. Dat was in 1987.
Het kunstwerk is afgebeeld op een klein permanent postzegeltje van 2006 (nvph-2400) uit de serie "10 voor Nederland" (nvph-2393/2402):

Even verderop is in 1990 een 'contra-kathedraal' gemaakt, dezelfde plattegrond maar dan als een open grasveld omzoomd door een hoge wand van beukenbomen.  In het gras liggen stenen die de plaats van de pilaren aangeven. Deze beide creaties zijn vanuit de lucht goed waarneembaar. Even zoeken met Google-maps levert het volgende beeld op:

Hoewel "De Groene Kathedraal" geen religieuze functie vervult en het geen centrale plek inneemt in het centrum van de stad, is de kathedraal van Boezem wel onderdeel van het culturele leven van Almere. Regelmatig worden er trouwceremonies en spontane muziekoptredens georganiseerd en in de zomer is het een geliefde plek om te picknicken.
Het bos en de kathedralen zijn te bezoeken aan het Kathedralenpad/Leeuwerikpad  die te bereiken zijn vanuit Almere via de Tureluurweg.

(bron o.a. http://www.depaviljoens.nl/page/286/nl , met meer foto's vanaf de grond)


 

1995 Wereldjamboree in Dronten

Het was de tweede Jamboree in Nederland, van 1 tot 11 augustus 1995. De eerste wereldjamboree in Nederland was in 1937.
De plaats was deze keer Dronten, waar ongeveer 26000 scouts uit 160 verschillende landen bij elkaar kwamen om de 18e Wereldjamboree te houden.  Het weer was bijzonder goed voor alle activiteiten zoals survival tochten, zeilwedstrijden, torens bouwen, spelen, enzovoorts. En kamperen in tenten natuurlijk.


Herinneringsbadge Jamboree 1995

Het motto van deze bijeenkomst was "the future is now" ("de toekomst is NU", symbolisch voor de uitdaging van het leven voor de mensen van vandaag en in te toekomst).

 nvph-1647

Deze postzegel is uitgegeven in 1995. Afgebeeld is een Franse verkenner met de naam Jean Prevot. De foto is in 1994 genomen tijdens de Europese Jamboree te Biddinghuizen.
De postzegel viel niet erg in de smaak bij het publiek en zeker niet bij scouts in Nederland.
Het uniform van deze Franse jongen is afwijkend van wat de Nederlandse scouts dragen. De wat ouderwetse hoed is flodderig. En het feit dat hij hier te zien is met ontbloot bovenlijf gaf de postzegel al snel de bijnaam "de naaktloper".

Lees meer over scouting en de Jamborees op mijn website:
http://people.zeelandnet.nl/acoomens/scouting.htm