Reis door de Nederlandse provincies in 80 postzegels.
Maak een Reis door Nederland in 80 Postzegels
Home » Groningen
                                                            

Groningen


Het wapen van Groningen met afbeeldingen van gras en boterbloemen
symboliseert het vette weiland, of de landbouw en veeteelt.
(nvph-209)

   


 

Groningen stad

Op 21 februari 2007 verschijnt het 22e blok in de jarenlopende serie "Mooi Nederland" dat is gewijd aan de Stad Groningen, nvph-2492, waarin 5 postzegels van 44 eurocent.


Op de postzegel staat wel heel prominent de bekende stoere Martinitoren, waar op zondagmorgen het carillion wordt bespeeld.


De Martinitoren, gelegen aan de Grote Markt, is met zijn 96,8 meter ook de hoogste toren van de stad Groningen. De toren hoort bij de Martinikerk. Voor de stadjers, de inwoners van de stad, heeft de toren de bijnaam "d' Olle Grieze", Gronings voor de "oude grijze". De huidige toren stamt al uit 1627.

Brutaal op de voorgrond is het "Groningse Peerd van Ome Loeks" te zien. Dit paard kan ook als een symbool voor Groningen worden gezien. Er is ook een standbeeld van. Het paard ontleent zijn bestaan aan een Gronings volkswijsje:

Peerd van Ome Loeks is dood, Loeks is dood, Loeks is dood,
Peerd van Ome Loeks is dood, hartstikke dood.
Guster nog goud gezond, sluig 'e mit steert in 't rond
Peerd van Ome Loeks is dood, hartstikke dood.
Peerd van Ome Loeks is dood, Loeks is dood, Loeks is dood,
Peerd van Ome Loeks is dood, hartstikke dood.
Haar 'k hom moar vreten geven, din was 't wel in leven bleven.
Peerd van Ome Loeks is dood, hartstikke dood.

foto: Bouwe Brouwer, Wikipedia Creative Commons, 2007

Het Peerd is ook te zien op zegels van de Stadspost Groningen van 1970:

(gevonden op veilingsite EBAY)


 

Delfzijl

Op 16 juni 2009 verscheen in de reeks "Mooi Nederland" een velletje van 5 postzegels (elk met een frankeerwaarde van 44 eurocent) met Delfzijl als onderwerp. En helaas voor de verzamelaars alleen verkrijgbaar in Delfzijl.
De velletjes zijn gedrukt bij Joh.Enschedé Securty Print te Haarlem in een oplage van 110.000 stuks.

TNTpost zegt er het volgende over (tekst ingekort):

" De geschiedenis van Delfzijl is verbonden met de zee. Door de ligging aan de Eems kon de plaats uitgroeien tot een haven- en industriestad van internationale betekenis. Als beginpunt van de geschiedenis van Delfzijl wordt meestal de dertiende eeuw aangehouden, toen er een sluis werd gebouwd.
Deze gebeurtenis is ook verborgen in de naam ‘Delfzijl’. ‘Zijl’ betekent namelijk sluis en ‘Delf’ is de oude naam van het Damsterdiep, ofwel: sluis in het Damsterdiep.
Delfzijl ligt op een strategische plek, van waaruit in vroeger eeuwen de Eems kon worden gecontroleerd.
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog voorzag prins Maurits daarom de stad van vestingwerken.
In de tweede helft van de twintigste eeuw benoemt de Nederlandse overheid de Eemsmondregio, met daarin Delfzijl, tot ontwikkelingsgebied. Het doel is de ontsluiting en economische ontwikkeling van Noord-Nederland. De haven van Delfzijl zal hierdoor uitgroeien tot de derde haven van Nederland."

Vanaf de zeedijk zijn tijdens het evenement DelfSail historische zeilboten te zien, als zij de haven aandoen.
Delfsail vindt sinds 1986 om de vijf jaar plaats.

Elk jaar wordt er in Delfzijl een Harleydag georganiseerd. Hierbij zijn er grote aantallen Harley-Davidson-motoren te bewonderen op het Molenbergplein.

De Franstalige Belgische schrijver Georges Simenon verbleef in het interbellum enige tijd met zijn jacht in Delfzijl.
Tijdens zijn verblijf bedacht hij het romanpersonage Maigret (politieman en detective).  Enkele boeken over Maigret spelen zich af in Delfzijl.

Naast het Damsterdiep staat een standbeeld van Maigret.
Het standbeeld werd in 1966 door Simenon onthuld. Het standbeeld is gemaakt door de beeldhouwer Pieter d'Hont.

Op 1 mei 1991 kreeg Delfzijl een zogenaamd Filatelieloket. Hier konden verzamelaars nog in voorraad zijnde postzegels kopen.  Brieven verstuurd vanaf dit loket kregen een speciaal stempel.
Bij de ingebruikname van het filatelieloket werd ook bovenstaande eerste-dag-envelop uitgegeven. Hierop is het stempel gebruikt.  In het stempel en in de illustratie van de envelop is de Grote Waterpoort te Delfzijl opgenomen. Deze werd gebouwd in 1866 en diende bij hoge waterstanden als afsluiting tussen het haventerrein en het lager gelegen stadsgedeelte.  De filatelieloketten in Nederland zijn inmiddels (helaas) allemaal opgeheven.


 

Zeehondencreche Pieterburen

In 1971 ving Lenie 't Hart de eerste zeehond in nood op uit de waddenzee. Sindsdien is haar creche in Pieterburen uitgegroeid tot een wereldvermaard verzorgingshuis voor zeehonden en andere zeedieren.
In dit overzichtje heb ik een aantal postzegels verzameld met zeehonden erop.

Postzegel (nvph-1339) uitgegeven in 1985 met als onderwerp "bedreigde diersoorten". Op de achtergrond van de tekening ziet men aromatische (chemische) symbolen die verwijzen naar kankerverwekkende PCB's (polychlorinated biphenyls) en PNA's (polynuclear aromatics) .

Postzegel (nvph-2070) met tab uit het provincievelletje Groningen van 2002. De tekst op de zegel staat voor het Gronings volkslied.

Op dit velletje (nvph-2170) uit 2003 met de zegels van 39c zien we achtereenvolgens een Scholekster, lepelaar, eidereenden en een zeehond.

Op het velletje (nvph-2171) uit 2003 met de zegels van 59c zien we achtereenvolgens een kleine mantelmeeuw, wulp, zeehonden en zilvermeeuw, en een strandkrab.

Op 12 januari 2010 is deze bijzondere postzegel uitgegeven ter gelegenheid van 45 jaar Waddenvereniging.
Tussen de silhouetten kan men ook een zeehond waarnemen.

Een "persoonlijke postzegel" met zeehonden, uitgegeven door VSKM te Putten (Gelderland).

Leessuggestie
www.zeehondencreche.nl