Reis door de Nederlandse provincies in 80 postzegels.
Maak een Reis door Nederland in 80 Postzegels
Home » Noord-Brabant
                                                            

Noord-Brabant


Het wapen van Noord-Brabant met de afbeelding van de lelie is afgeleid van de historische herinnering aan de blanke Genoveva van Brabant uit de tijd van Karel de Grote.
(nvph-166)
 


 

                                                                                                

De Efteling

Op 14 mei 2002 is een postzegelboekje uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Sprookjes- en Attractiepark "De Efteling"  in Kaatsheuvel (postzegelboekje PB-80).

Er waren 5 verschillende postzegels (nvph2084/2088). Afgebeeld zijn Langnek, Pardoes de Tovenaar, Droomvlucht Elfje, Kleine boodschap en Hole bolle Gijs.

Het oorspronkelijke ontwerp van het beroemde sprookjespark  is voornamelijk gebaseerd op het werk van de Nederlandse kunstschilder, tekenaar en graficus Anton Franciscus Pieck (1895-1987).

Hieronder is de eerste-dag-envelop van de NVPH, nummer E-461.

 
 Oorspronkelijke tekening van Anton Pieck  Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Efteling geeft PostNL op 31 mei 2012 in samenwerking met de Efteling een zogenaamde "postset" uit, waarin een velletje zit met 3 postzegels, type Persoonlijke Postzegel (vastkaderontwerp):


Afgebeeld zijn achtereenvolgens het sprookjeskasteel van Doorneroosje met de heks van Hans en Grietje, Langnek en de kabouter met de aanwijzing "Kleine boodschap". Links op het velletje één van de torenwachters, op de achtergrond diverse foto's van het attractiepark.
De postset is te koop bij de Collectclub via www.collectclub.nl


 

 

De Binnendieze in Den Bosch

In 2011 en 2012 is in Den Bosch een "Filafair" gehouden, een filatelistische beurs met de aanwezigheid van toonaangevende postzegelhandelaren en -organisaties.  Postnl was ook aanwezig met speciaal voor deze gelegenheden gemaakte "beurspostzegels", frankeergeldige Nederlandse zegels met een vast kader ontwerp en met een sausje van "persoonlijke postzegels".
Een voorbeeld.

Beurspostzegel velletje no 7 uitgegeven bij gelegenheid van Filafair 2011 op 2/3 september.
Dit velletje is speciaal gewijd aan de waterwegen in Den Bosch.

De linker postzegel op dit velletje toont een foto van de Binnendieze. De Binnendieze is de verzamelnaam van een aantal stromen in de binnenstad van Den Bosch.  Het zal duidelijk zijn dat die stromen oorspronkelijk dienst deden als open riool.  Door ruimtegebrek in de stad werden de stroompjes vroeger veel overkluisd, dat wil zeggen overbouwd met huizen.
Het resultaat is een stelsel van open en overdekte vaarwegen dwars door de stad.  Het varen op de Binnendieze behoort zeker tot de toeristische hoogtepunten van Den Bosch.

Varend door de soms smalle waterlopen langs en onder de mooiste plekken krijgt men een goed beeld van de ontwikkeling van het historische stadscentrum.
Ik heb zo'n tochtje ook gemaakt. Duur ongeveer 1 uur. Ontzettend mooi en spannend. Een aanrader!

Soms onder lage bogen door, waar mensen met claustrofobie niet kunnen lachen.
Er zijn meerdere opstapplaatsen en meerdere routes.
Voor bijzonderheden, zie website:  http://www.binnendieze.nl/index.php

Er zijn al eerder postzegels uitgegeven met de Binnendieze als onderwerp.

Deze postzegel met het opschrift "Dieze", zoals het oorspronkelijke riviertje heette, is van 2008.
De postzegel was te koop tijdens de happening "Stamp Passion" in de Brabanthallen te Den Bosch in 2008.

Deze illustratieve wand tijdens Stamp Passion toont afbeeldingen van de serie postzegels die in 2008 te koop waren.   Met een beetje zoeken is de zegel met de Dieze erop wel te vinden.

Twee jaar later, 28-29-30 mei 2010, is er weer een nationale postzegeltentoonstelling in de Brabanthallen.
Nu geeft de Hertogpost samen met de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch en TNT Post dit velletje "persoonlijke postzegels" uit.  De 's-Hertogenbossche Filatelistenvereniging Hertogpost bestaat dan 80 jaar.
Naast de zegel van de Binnendieze is er nog een zegel met een foto van de historische binnenstad en een zegel met een foto van de St-Jan Kathedraal op dit velletje.
De schilder Jeroen Bosch kijkt tevreden toe op de velrand. 

 

Eindhoven - Lichtstad

Wie Eindhoven zegt, denkt daarbij onmiddellijk aan die "lampenfabriek in het zuiden van het land", aan Philips.
In 1890 doet Gerard Philips (1858-1942) proeven met het trekken van kooldraden om in lampen te zetten.
In 1891 begint hij aan de Emmasingel de eerste gloeilampenfabriek van Nederland.

  

We zien Gerard hier aan het werk op een postzegel (nvph-1472) waarvan het ontwerp afkomstig is van bijgaande foto. Philips zal de eerste 100 jaar van zijn bestaan de stad Eindhoven vorm geven en doen groeien.

75 jaar Philips
Als Philips 75 jaar bestaat viert Eindhoven feest. Op 24 september 1966 zijn er rondvluchten boven de stad met het "Philipsvliegtuig - PH-LIP".  Er worden speciale kaarten en herinneringsenveloppen uitgegeven.
Hierbij de kaart die was ingesloten als bijlage van het bedrijfsblad Philips Koerier van 10 september 1966, met de afbeelding van het Evoluon:

Philips medewerkers konden de kaart meezenden met de speciale vluchten.
Op de adreszijde is de speciale postzegel "bijzondere vluchten" gebruikt (LP-15, uitgegeven op 2 september 1966) met een mooi gelegenheidsstempel:

Over dat Evoluon wordt gezegd dat Frits Philips tijdens een zakenlunch op een servetje een ontwerp tekende voor een futuristisch tentoonstellingsgebouw.
En dat is er ook gekomen. Het was een cadeau van Philips aan Eindhoven in 1966 bij het 75-jarig jubileum van het bedrijf.  Het gebouw, dat lijkt op een pas gelande vliegende schotel, werd ingericht met een tentoonstelling waarbij de geschiedenis en alle producten van Philips werden toegelicht.
Het gebouw Evoluon bestaat nog steeds, maar heeft zijn oorspronkelijke functie verloren. Het is nu een feestzaal en congrescentrum.

Eindhoven op een postzegel
Begin 2011 wordt een postzegelontwerpwedstrijd gehouden onder de naam "Eindhoven op een postzegel" om de stad nog verder te promoten. De bedenker was Noud de Greef.
De bewoners waren niet te spreken over het ontwerp van een velletje dat TNT post op 10 januari had uitgegeven in de serie "Mooi Nederland".

Het PSV stadion en het DAF museum stonden er bijvoorbeeld helemaal niet op. Het Evoluon en een deel van "De Witte Dame" (voormalige gloeilampenfabriek) alleen op de velrand.
Er zijn ruim 300 ontwerpen van burgers en professionele ontwerpers ingeleverd, waaruit een deskundige jury de winnaar heeft gekozen.  Het meest in het oog springende ontwerp volgens de jury is het lichttorentje van Philips uitgevoerd als stekker.

Dit ontwerp is van Pieter Buijs. Het werd ook uitgevoerd in velletjes van 10 door TNTpost.

Er was ook een publieksjury en die koos voor dit beeld, ook met de lichttoren en met het Philips logo vervat in een traditionele gloeilamp.  Dat ontwerp werd echter niet uitgevoerd als echte postzegel.

Het is niet verbazingwekkend dat de ontwerpen met de Lichttoren als winnaars uit de bus zijn gekomen.

De lichttoren is lang hét symbool voor Eindhoven geweest.
Deze foto is genomen omstreeks 1960 door een patrijspoort vanuit het station Eindhoven. De lichttoren van Philips is op de achtergrond duidelijk is beeld.
Door allerlei nieuwbouw is dit historische beeld (en ook de bussen trouwens!) aanzienlijk veranderd.

En dan de Sport!
Voor de sport is Eindhoven ook de stad van de Philips SportVereniging, beter bekend als PSV.
Op 1 mei 2007 werd door TNTpost een prestigeboekje (PB-3) uitgegeven met beschrijvingen en wetenswaardigheden van PSV:

Hierin zijn o.a. de volgende twee "persoonlijke postzegels" opgenomen:

    

Living Colors
Tot slot van dit overzicht van Philips nog een Nederlandse postzegel uit een velletje dat op 9 februari 2010 is uitgegeven ter herdenking van 100 jaar Octrooiwet in Nederland (1910-2010).

Eén van de zegels toont LED-verlichting van Philips. LED staat voor Light-Emitting-Diode. De lamp die onder de naam "Living Colors" wordt verkocht kan gekleurd licht schijnen op oppervlakten/muren/plafonds.
In 2007 werd hiervoor een Europees octrooi verkregen.

En de toekomst?
Die is zeer onzeker. Veel van de productiegebouwen van Philips zijn inmiddels gesloten of afgebroken vanwege verhuizingen naar het buitenland waar goedkopere arbeidskrachten zijn.
Ook het hoofdkantoor van Philips is naar Amsterdam verhuisd.

 


 

 

De KMA te Breda

(8x nvph-1165)

Op voorspraak van Koning Willem I werd in 1828 het Kasteel van Breda ingericht als Koninklijke Militaire Academie.
Dit was toen de eerste inrichting in Europa waar "de krijgskunst in haar gehele omvang en op wetenschappelijke grondslagen door toekomstige officieren van alle wapens werd beoefend".
Het kasteel had al een roemruchte geschiedenis.

 nvph-1312

Op 8 juli 1551 trad de toen 18-jarige Willem van Oranje-Nassau (Dillenburg, Duitsland) in het huwelijk met de evenoude en schatrijke gravin Anna van Egmont uit Buren.
Het paar gaat in het Bredase Kasteel wonen.

Het kasteel van Breda staat ook afgebeeld om de bovenstaande postzegel van Suriname.
In 1667 werd er de Vrede van Breda getekend, een verdrag tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, Engeland, Frankrijk en Denemarken, waarmee een einde kwam aan de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog (1665-1669). Vooral de Tocht naar Chatham van Michiel de Ruyter (19-24 juni 1667) vormde de aanleiding om dit verdrag te sluiten.

Terug naar de bijzondere postzegel die werd uitgegeven in 1978 ter gelegenheid vn het 150-jarig bestaan van de KMA.
Op de postzegel zijn (in doorlopende voorstelling) twee van een reeks historische epauletten van de cadettenuniformen met het embleem van de KMA afgebeeeld.
De opvallende verticale witte streep door de zegel moest worden aangebracht om de fosforescerende werking van het papier voldoende te doen zijn voor een mechanische verwerking van de post.
De zegels zijn ontworpen door Ab Gratema en Sjoerd de Vries.

De zegel was voor het eerst verkrijgbaar op 12 september 1978. Voor de bijzondere feestelijke gelegenheid was een veldpostkantoor bij de KMA ingericht, waar veel militairen en anderen zich in de rij schaarden om een of meerdere exemplaren van de postzegel te kopen. Binnen 14 dagen was de uitgifte al uitverkocht (ongeveer 8 miljoen exemplaren!).
Misschien kwam het ook wel door het feit dat deze postzegel weer in een verzameling "doorlopers" thuis hoorde.
De PTT besloot tot een herdruk van nog eens 8 miljoen stuks. Deze kwamen tussen 16 en 21 oktober 1978 weer aan de loketten van alle Nederlandse postkantoren.

Let op het verschil in de kleur van landsnaam en frankeerwaarde. De eerste uitgifte was zwartblauw, de tweede uitgifte was donkerblauw.

Voor een uitgebreide beschrijving van de ontwikkelingen bij de KMA zie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Militaire_Academie

 


Gezicht op het zogenaamde Blokhuis van de KMA, gezien vanuit het park Valkenberg.

Bovenstaande informatie is afkomstig van
1. NVPH-catalogus
2. Nederlandse Postzegels 1978, Staatsbedrijf der PTT, 1979
3. eigen verzameling