Reis door de Nederlandse provincies in 80 postzegels.
Maak een Reis door Nederland in 80 Postzegels
Home » Utrecht

Utrecht

 

Het wapen van Utrecht met de afbeelding van de ijssneeuwbloem is afgeleid van de voor-christelijke overlevering, die Utrecht doet afleiden van Ultr (Ultrajectum), de oud-Germaanse sneeuwgod. De ijsbloem symboliseert hier bevroren water of ijskristalen dan wel koude en grijze mist. (nvph-199)


 


Bovenstaande postzegel nvph-2072 uit het verzamelvelletje  "12 provincies"  geeft naast de vlag in woorden een tab/sluitzegeltje met de afbeelding van een riante woning aan de Utrechtse Vecht.
Onder de foto staat de eerste regel van het kinderversje:

Schuitje varen, theetje drinken,
Varen we naar de Overtoom.
Drinken er zoete melk met room.
Zoete melk met brokken,
Kindje mag niet jokken.

Nou ken ik wel de Overtoom in Amsterdam. Of er aan de Utrechtse Vecht ook een "overtoom" heeft gelegen, is mij niet bekend.
Een overtoom is een installatie waarbij een schip over land van het ene in het andere water wordt getrokken, met het doel een peilverschil te overwinnen. De overtoom kan worden gezien als een voorloper van de schutsluis.


 

Het Rietveld-Schröder huis te Utrecht

 nvph-921

Niet voor niets staat het Rietveld Schröderhuis op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.
Het architectonische meesterwerk, geënt op de idealen van De Stijl, kent zowel binnen als buiten het oeuvre van de Utrechtse architect en vormgever Gerrit Rietveld (1888-1964) zijn gelijke niet.
Het was zijn eerste complete woonhuis én een uitbundig experiment.
Voortbordurend op zijn eigen meubelontwerpen en de ideeën van De Stijl maakte hij aan de rand van de stad een huis als een driedimensionale, asymmetrische compositie.  Kenmerkend zijn de vloeiende overgangen tussen binnen en buiten, de primaire kleuren (naast wit, grijs en zwart) en een speelse, uitgekiende vlakverdeling. Exterieur, interieur en meubilair: alles draagt diezelfde Rietveld-signatuur.

Truus Schröder, net weduwe en moeder van drie kinderen, had een belangrijk aandeel in het ontwerp en de totstandkoming van het huis. Zij had uitgesproken ideeën over hoe ze wilde wonen.
Soberheid was bijvoorbeeld een basisvoorwaarde, omdat ze (actief) wilde léven en niet geleefd wilde worden.
En het was ook haar wens om de belangrijkste woonfuncties te concentreren op de eerste verdieping.
Niet alleen was daar het uitzicht over het – toen nog  – omringende polderlandschap optimaal; Truus Schröder voelde zich beter, had ze gemerkt, als ze ‘los’ van de grond kwam.

Zie hier een Youtube filmpje over het huis aan de Prins Hendriklaan 50 te Utrecht:
http://youtu.be/X90UWtcbPgc

Tussen 1925 en 1933 had Gerrit Rietveld een atelier op de benedenverdieping.
Toen zijn echtgenote overleed, trok hij bij Truus Schröder in.
Een dag na zijn 76ste verjaardag blies hij in het Rietveld Schröderhuis zijn laatste adem uit.
Truus Schröder deed het huis over aan de Stichting Rietveld Schröderhuis.
Na haar overlijden in 1985 is het huis volledig gerestaureerd.

(bovenstaande tekst is ontleend aan: http://centraalmuseum.nl/bezoeken/locaties/rietveld-schroederhuis/)

Al even beroemd als het huis is de stoel die Gerrit Rietveld ontwierp in de periode 1918-1923. Hij was per slot van rekening ook meubelmaker.
Deze zg "blauw-rode stoel" die in het Rietveld Schröderhuis te bewonderen is, wordt geroemd als het schoolvoorbeeld van de kunstbeweging De Stijl.
De kleuren van de stoel (rood, blauw, geel en zwart) zijn duidelijk ontstaan onder invloed van het werk van Piet Mondriaan.

Zie hier een Youtube filmpje met "de stoel" en ook met Rietveld zelf:
http://youtu.be/HdQvufBcyFY


 

Domtoren te Utrecht


bron: www.domtoren.nl

In Utrecht staat een kerktoren van wel 112 meter hoog, gebouwd in de periode van 1254 tot ongeveer 1517.  Het is zelfs de hoogste kerktoren van Nederland.
Maar waar is dan de kerk?  Die staat op bescheiden afstand aan de andere kant van het domplein, de Domkerk. Het schip van de kerk is niet meer afgebouwd na een noodlottige tornado in 1674. En zo bleef de markante toren eenzaam staan.

De domtoren/domkerk is diverse malen afgebeeld op postzegels.

 nvph-324

Omstreeks 695 werd onder leiding van de uit Engeland afkomstige monnik Willibrord, die door de paus van Rome tot aartsbisschop der Friezen was benoemd, een aan Sint-Maarten gewijde stenen kerk in Utrecht gebouwd.
Bovendien stichtte Willibrord naast de Sint-Maartenskerk een tweede kerk, de Sint-Salvator.
Willibrord maakte dit complex tot het centrum van waaruit hij de kerstening van de Noordelijke Nederlanden ondernam.

 nvph-1355

Deze postzegel uit 1986 toont het interieur van de Domkerk; het bovenste deel van de afbeelding is een foto naar de huidige situatie, het onderste deel is naar een tekening van Pieter Saenredam (1597-1665) uit 1636, dus nog vóór de instorting van het schip.

 

Deze postzegel (nvph-1355) is uit het velletje "17e eeuwse Nederlandse schilderskunst" (nvph-1826/1835) uitgegeven in 1999.  Het schilderij is van Pieter Saenredam uit 1663 en toont de Mariaplaats met Mariakerk. Op de achtergrond is de Domtoren te zien.

Dit is een afdruk van het stempel dat gebruikt werd in het filatelieloket van Utrecht, met een afbeelding van de Domtoren als illustratie.  Dit loket, dat werd ingericht op 20 oktober 1987 voor verzamelaars die er nog de bijzondere gelegenheidszegels konden kopen.  Post verstuurd vanaf dit loket kreeg het hier afgebeelde stempel als ontwaarding. Helaas zijn alle filatelieloketten in Nederland gesloten.

In 2007 was Utrecht aan de beurt voor de uitgifte van een blokje "Mooi Nederland" (nvph-2523). Hier is de Domtoren erg prominent aanwezig. Ook afgebeeld is o.a. één van de grachten van de oude stad.

Tenslotte ook nog een raadselachtige afbeelding van de Domtoren:

Dit is een gedeelte uit het hoofdpaneel van het retabel, "het Lam Gods", geschilderd omstreeks 1425 door de Vlaamse schilders de Gebroeders Van Eijck (Hubert en Jan). Het origineel bevindt zich in de St-Baafskathedraal te Gent.
Het bloedende Lam (symbool voor de gekruisigde Jesus Christus, de zoon van God) wordt hier bewierookt door Engeltjes (op de voorgrond).
De postzegel is catalogus nummer OCB-2208/Blok 62 van 5 april 1986.
Op de achtergrond staan allerlei gebouwen en men veronderstelt dat de toren links de Domtoren is.
Waarom de Domtoren? Was dit een bewondering voor de Hollandse bouwkunst?

Attractie
Na het beklimmen van 465 treden kan men op de top van de toren genieten van een magnifiek uitzicht over Utrecht en zijn verre omgeving.


(bron: www.wikipedia.com)

Leessuggesties:
1. Domtoren/Domkerk op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Dom_van_Utrecht
2. Utrechtse Dom op http://www.postzegelblog.nl/2009/10/18/utrechtse-dom/
3. het Lam Gods op http://www.filavaria.nl/lamgods.htm
4. Mooi Nederland Utrecht:  http://www.postzegelblog.nl/2007/10/03/mooi-nl-%e2%80%93-utrecht/