Reis door de Nederlandse provincies in 80 postzegels.
Maak een Reis door Nederland in 80 Postzegels
Home » Zeeland
                                                               

Zeeland


Het wapen van Zeeland met de afbeelding van een halve leeuw worstelend met de baren, geïllustreerd door de witgekuifde golven met zwalpend zeewier, is het symbool voor storm op zee.
(nvph-200)
 


 

Hier de Zeeuwse postzegel uit het postzegelvelletje "Twaalf provincies" van 2002.
Op de zegel zijn delen van de tekst van het Zeeuwse volkslied afgebeeld, waarbij de (deels-gekleurde) tekst een indruk geeft van de provinciale vlag. Op de tab (sluitzegel) staat Annie M.G.Schmidt afgebeeld met de tekst "Het fluitketeltje fluit nog steeds", hetgeen verwijst naar één van haar liedjes.

Nu blijkt echter dat er in de tekst een foutje is geslopen. De oorspronkelijke latijnse uitdrukking "Luctor et Emergo" is hier vertaald als "ik word moedig en ontzwem". Maar dat had moeten zijn "ik worstel moedig en ontzwem".
De volledige tekst van het Zeeuwse volkslied is te lezen op
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeeuws_volkslied

 


 

Annie M.G.Schmidt

                                                                                    

Annie Maria Geertruida Schmidt werd op 20 mei 1911 geboren in het Zeeuwse Kapelle (Zuid-Beveland). Ze was een dochter van de predikant in Kapelle.

In haar loopbaan werkte ze als bibliothecaresse (Vlissingen, Amsterdam), en als documentaliste en redactrice (Het Parool/Amsterdam).

Annie MG werd echter het meest beroemd als schrijfster van kinderboeken en kinderversjes. 

Hiernaast de Zomerzegel 2010 met het profiel van Annie Schmidt,  uit het velletje "Helden van toen en nu"

(uitgifte van 27 april 2010)    

In 1967 verschijnt in Nederland een serie kinderzegels (nvph-894/898) met afbeeldingen van stekelvarkentjes wiegelied, het fluitketeltje, Dikkertje Dap, de mooiste bloemen en beertje Pippeloentje.

In 1999 komt er opnieuw een serie kinderzegels (nvph-1852/1854) met achtereenvolgens tekeningen van Pluk van de Petteflat, Otje, en Jip en Janneke. De afbeeldingen zijn geïnsprireerd op de tekeningen van Fiep Westendorp.

Annie M.G.Schmidt heeft nog veel meer geschreven dan de bekende kinderliedjes en kinderverhalen.
Ze schreef musicals (o.a. "Heerlijk duurt het langst"), toneelstukken (o.a. "Er valt een traan op de tompoes"), en televisieseries (o.a. "Ja Zuster, nee Zuster").
Ze was altijd goed bevriend geweest met Fiep Westendorp, die ook al haar Jip en Jannekeboekjes illustreerde.

Dit beeld van Dikkertje Dap (gemaakt door Hans Bayens) staat bij de bibliotheek van Annie's geboortedorp Kapelle.
Annie M.G.Schmidt overleed op 21 mei 1995 te Amsterdam, een dag na haar 84e verjaardag.

Op 20 mei 2011 gebruikte Google bovenstaande doodle ter herdenking van de honderdste geboortedag van het fenomeen Annie M.G. Schmidt.


 

De stormvloedkering in de Oosterschelde

         

Op 1 februari, 1953, voltrok zich de Watersnoodramp in het zuidwesten van Nederland. Een combinatie van springvloed en zuid-wester storm stuwde zoveel water de riviermondingen in het westen op, dat de dijken het begaven. Grote delen van Zeeland en Zuid-Holland liepen onder. In totaal verloren ruim 1800 mensen het leven.

Na deze ramp werd een plan opgesteld om dit nooit meer te laten gebeuren. De kustlijn zou moeten worden verkort en dammen zouden de diverse eilanden met elkaar moeten verbinden. Maar voor de Oosterschelde moest iets geheel nieuws worden bedacht om geen schade aan het milieu toe te brengen. Het werd een dam met beweegbare schuiven om het water al dan niet door te laten. De techniek voor zoiets moest nog worden ontwikkeld, maar de ingenieurs hadden er goede hoop op dat het zou lukken. En het is gelukt! Een meesterwerk waar Nederland trots op is en waar de hele wereld met bewondering naar kijkt: De Oosterschelde-dam.

Hierboven een luchtfoto van het werkeiland "Neeltje Jans"
met op de achtergrond de kant en klare Stormvloedkering.

Hier een gedeelte van het provincievelletje Zeeland
uitgegeven op 30 juli 2002.
De "tab" (sluitzegel) toont de Oosterscheldedam.

 

Foto van de Oosterscheldedam tijdens een storm

Een uitgebreide webpagina over de watersnoodramp
en meerdere filatelistische aspecten van het Deltaplan zijn te lezen op http://people.zeelandnet.nl/acoomens/1953ramp.htm

 "Hier gaan over het tij, de maan, de wind en wij......." (E.Leeflang)


 

De Godin Nehalennia

 nvph-1134

Op 14 April 1970 haalt schipper K.J.Bout zijn netten op en treft daarin delen van (wat later bleek) Romeinse altaarstenen. Ze waren afkomstig van de Oosterschelde nabij de plaats Colijnsplaat.  Na ongeveer een jaar waren er al meer dan 200 votiefstenen opgevist van de bodem van de rivier in dezelfde omgeving.

                                                      

De meeste gevonden altaren hadden een afbeelding van de Godin Nehalennia, gezeten op een troon met naast haar aan de ene kant een hond en aan de andere kant een mand met fruit.
Verder trof men inscripties aan met daarin de Latijnse letters V.S.L.M., wat staat voor "Votum Solvit Libens Merito".  Deze uitdrukking betekent dat de gever van het altaar zijn belofte heeft waargemaakt, na terugkeer van de zeereis.

Deze vondsten hebben het duidelijk gemaakt dat er in de 2e en 3e eeuw een handelsroute was van de Romeinen naar Brittania (Engeland).  Colijnsplaat op Noord-Beveland was toen de haven van waaruit men de Noordzee opging.  In die haven was toen een "heiligdom" dat was gewijd aan de beschermgodin Nehalennia, de godin van de visserij en de handel.  De schippers beloofden een votiefsteen te schenken na goede terugkeer vanuit de zee.


(foto: Ko de Pree)

Bij de haven van Colijnsplaat staat nu weer een tempel voor Nehalennia. Onder grote belangstelling is deze kopie of reconstructie in 2005 geopend. De tempel is zo getrouw mogelijk gebouwd volgens de 'regels' en met 'originele' materialen

De votiefstenen van Nehalennia zijn te bewonderen in het Zeeuws Museum te Middelburg en het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
Wat rest van de naam van de godin zijn o.a. de naam van een school in Zierikzee en het attractiepark (met naam verbasterd) "Neeltje Jans" bij de Oosterscheldekering.

Leessuggestie:
http://www.museumkennis.nl//lp.rmo/museumkennis/i000332.html
http://www.geschiedeniszeeland.nl/tab_themas/themas/nehalennia/?lng=nl


 

Postkantoor van Veere

FDC-274

In 1990 was "Postkantoren" het thema van de Europazegels. De Nederlandse PTT besloot om daarvoor het oudste en het nieuwste postkantoor van Nederland af te beelden.
Het oudste postkantoor is te vinden in Veere op het voormalige eiland Walcheren. Het nieuwste postkantoor was toen te vinden in Groningen, waar een nieuwbouw het hoofdkantoor van de PTT ging vormen.

Er werden 2 postzegels uitgegeven met beide postkantoren erop. Op de ene zegel van 55 cent (nvph-1451) staat het postkantoor van Veere rechts in donkerbruin afgebeeld met links in wazige tint het nieuwe kantoor in Groningen.
Op de zegel van 75 cent (nvph-1452) is het hoofdkantoor der PTT in blauwe kleur duidelijk afgebeeld met een wazige afbeelding in grijs van het postkantoor van Veere.

We zijn nu 22 jaar verder. Het postkantoor te Veere zal niet meer bestaan. Het gebouw waarschijnlijk wel. Het was in 1878 nog uitgebreid gerenoveerd.
Dus ..... even naar Google StreetView. Zoek het adres Kaai 29, dat is naast de beroemde "Schotse Huizen" en je krijgt:

Het pand was bij de opname voor StreetView (enkele jaren geleden al weer) blijkbaar een boetiekje, tenminste daar lijkt het op.
En wat lees ik op de site van www.speurders.nl?
Juni 2012: Kaai 29 te Veere, te koop voor 627000 euro. Beschrijving: voormalig postkantoor, nu beschikbaar als woonhuis met 5 kamers. Perceeloppervlakte 190 m2, woonoppervlakte 225 m2. Bouwjaar 1611.
Met daarbij de volgende foto:

Ja, zo gaat dat tegenwoordig.
De opvallende lezer zal het wellicht ook hebben gezien ..... op beide foto's hierboven staat aan de voorgevel van Kaai 29 nog een rode brievenbus !
Gelukkig hebben ze die niet weg mogen halen.


 

 

De Plompe Toren (Burgh-Haamstede/Koudekerke)

Heel lang geleden was er een visser in Westerschouwen die een zeemeermin had gevangen in de Oosterschelde.
Hij nam haar mee naar Koudekerke, een klein dorpje aan de zuidkant van Schouwen-Duiveland.
De zeemeermin was te bekijken in de haven en alle bewoners hadden de volste bewondering voor het mooie wezen.  Maar helaas, een zeemeermin op het droge, dat gaat niet. En ze stierf.
Toen klonk de zware stem van de zeemeerman over het water:

                    Westerschouwen, 't zal U rouwen                       
                   dat ge heeft geroofd mijn Vrouwe
                      Westerschouwen zal vergaan
                     alleen de toren zal bijven staan

En zo geschiedde dan ook. Het hele dorp Koudekerke werd in de stormvloed van 1581 verzwolgen, alleen de kerktoren bleef staan.

            

Op 9 juni 1998 werd een postzegel van 1 gulden uitgegeven. We zien de dijk langs de Oosterschelde en de schaduw van de Plompe Toren.

De gerestaureerde toren is nu een informatiecentrum over de geschiedenis, legenden en natuur van de streek.
De toren kan worden beklommen en biedt op het dak een weids uitzicht over het omringende natuurgebied, waar veel steltlopers en andere watervogels te zien zijn.
Natuurmonumenten heeft in de Plompe toren een informatiecentrum ingericht.

Gelegen ten oosten van Burgh-Haamstede langs Oosterschelde.
(bron: http://www.plompetoren.nl)

 


 

Vlissingen

Op 23 maart 2007 verscheen het zoveelste velletje uit de serie "Mooi Nederland". Zoals gebruikelijk werd het alleen te Vlissingen te koop aangeboden.  Het velletje bevat 5 dezelfde postzegels met een frankeerwaarde van 44 eurocent. 

Vanzelfsprekend heeft Michiel Adriaenszoon de Ruyter (1607-1676) een prominente plaats op de postzegel van Vlissingen gekregen.
Op 24 maart 2007 is het 400 jaar geleden dat hij in Vlissingen werd geboren. Op 11-jarige leeftijd ging hij als ‘hoogbootmansjongen’ voor het eerst naar zee.
In 1637 was hij kapitein van een oorlogsschip. Als onderbevelhebber versloeg hij in 1652 de Engelse admiraal Ayscue.
Door deze overwinning in de eerste Engels-Nederlandse oorlog en zijn rol in de latere diverse zeeslagen was de reputatie van De Ruyter voorgoed gevestigd.
Links op de postzegel zien we een moderne windmolen, daarnaast in de verte de Oranjemolen.
Ook op de achtergrond een deel van de Vlissingse boulevard met onder andere de Sardijn Woontoren (ook wel Peperbus genoemd). Een zeemeeuw vliegt opvallend voorbij het standbeeld van Michiel.

Ook de zee bepaalt nadrukkelijk het beeld van het postzegelvel, in de eerste plaats door de zandkleurige tint.
De zee zorgde ook voor handel, visserij en toerisme, mede omdat Vlissingen op een strategische plek ligt.
Vlissingen had ook te maken met vijandelijke oorlogsvloten maar de inwoners bouwden de stad telkens weer op.
De Gevangentoren, met pal daar achter de toren van de veertiende–eeuwse Sint Jacobskerk, maakte als restant van de vijftiende-eeuwse Westpoort ooit deel uit van de vestingwerken.

Op het velletje wordt ook een groot deel van het Vlissingse strand met enkele zonnende mensen afgebeeld.
Op het water van de Westerschelde vaart een vrachtboot voorbij.


In de jaren 80-90 van de vorige eeuw hadden veel plaatsen een zogenaamd "filatelieloket", waar verzamelaars poststukken konden laten afstempelen met een bijzonder stempel gerelateerd aan de plaats.
Op 19 juni 1991 kreeg Vlissingen ook een filatelieloket. In het stempel is een afbeelding van de "Gevangenpoort" opgenomen.
De Gevangenpoort (ook wel de "Bomvrije" genoemd) aan de boulevard te Vlissingen is een restant van een aan het eind van de 15e eeuw gebouwde stadspoort. Een deel van de poort werd al afgebroken, maar in 1960 is de toren in oude staat gerestaureerd. Thans is er een restaurant in gevestigd.

Lees meer over Michiel de Ruyter op postzegels op
http://people.zeelandnet.nl/acoomens/deruyter.htm (in het Engels)

Lees meer over de Zeeheldenserie postzegels op
http://www.filavaria.nl/zeehelden.htm (in het Nederlands)


 Het bourgondische HULST

HulstMNkl.jpg

Postzegelvelletje Mooi Nederland Hulst, uitgegeven 26 mei 2015


De Zeeuws-Vlaamse plaats Hulst profileert zich als de 'meest Vlaamse stad' van Nederland. De Bourgondische levensstijl van de stad Hulst trekt vooral veel Belgische toeristen.  Hulst ligt trouwens minder dan 10 kilometer van de Belgische grens.
Niet alleen de restaurants leiden er een bloeiend bestaan, er komen ook veel dagjesmensen die een wandeling maken over de beroemde stadswallen.
Hulst is namelijk een echte vestingstad met stadswallen en grachten die door de Spanjaarden zijn gebouwd in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Een negental bolwerken, zes poorten en vier ravelijnen waren de kunstwerken in deze verdedigingslinie.

 

FMS1980.jpg

 

hulstfms.jpg

Hulst is al 800 jaar een stad

 

Het duurde tot 1645 dat het Frederik Hendrik ("De Stedendwinger") eindelijk lukte om Hulst te veroveren op de Spanjaarden.
Niet alles is helaas bewaard gebleven. Er zijn nog drie poorten en 1 ravelijn.
En er ontbreekt een 100-tal meter van de wal aan de zuidkant om het 'moderne' verkeer toegang tot de stad te verschaffen.
Desondanks is Hulst een van de fraaiste voorbeelden van Oud-Nederlandse vestingbouwkunst.

 

HulstVos.jpg

 

Het beroemde middeleeuwse verhaal "Van den Vos Reynaerde" zou zich hebben afgespeeld in de omgeving van het Zeeuws-Vlaamse Hulst.  In de stad staat ook een standbeeld van de listige vos.
Het verhaal, een episch dierdicht, is overigens gebaseerd op het Latijnse dierenepos Ysengrimus.
Maar Hulst koestert zich met de gedachten, en draagt dat ook uit, dat daar de sluwe bedrieglijke vos met zijn satirische opmerkingen over de adel en de geestelijkheid heeft rond gelopen.

 

HulstFilatelieloket.jpg

In het stempel van het Filatelieloket uit 1988 een afbeelding van het oude Stadhuis van Hulst.

 

 

 

 


 

De vuurtoren van Breskens

Aan de monding van de Westerschelde, nabij het strand van Breskens, staat een gietijzeren vuurtoren.
Deze toren in opvallende zwart-witte beschildering is gebouwd in 1866/1867 naar een ontwerp van Quirinus Harder en is de oudste nog bestaande gietijzeren vuurtoren van Nederland.  De vuurtoren met een hoogte van 28,4 meter heeft 5 verdiepingen. In de volksmond heet de toren overigens "Nieuwesluis" (of soms Nieuwe Sluis)


Het postzegelvelletje dat werd uitgegeven door TNT Post op 27 april 2010, heeft een uniek "glow-in-the-dark" effect.
Een aantal puntjes absorbeert licht en straalt dat in het donker weer uit, waarmee een patroon van de 21 vuurtorens aan de Nederlandse kust zichtbaar wordt gemaakt, met de meest zuidelijke van Breskens in een iets grotere uitvoering.
De frankeerwaarde van de ene postzegel van het velletje/blokje is vrij hoog: 7 euro, het tarief voor een aangetekende brief.
Door de bijzondere effecten en uitvoering zijn de productiekosten (Joh.Enschedé Security Print te Haarlem) ook erg hoog.
Er zijn in totaal 255.000 van deze velletjes gedrukt.

Postzegelvereniging "Onder de Loupe" uit Noordwijk heeft in April 2010 een velletje Persoonlijke Postzegels uitgegeven met ook een afbeelding van de Vuurtoren van Breskens.  Hierboven de afdruk van één van de zegels van 44 eurocent.
(bron:  http://www.postzegelblog.nl/2010/04/28/vuurtorens-op-persoonlijke-postzegels/ )

Bij de uitgifte van bovenvermeld velletje werd deze bijzondere stempel gebruikt.
Het bovenaanzicht van de vuurtoren heeft een achthoekige vorm en de toren is gemaakt van gietijzer afkomstig van gieterij Enthoven te Den Haag. De taps toelopende toren 28,4 meter hoog, beschikt over vijf verdiepingen en gietijzeren omloop onder het lichthuis. Opvallend zijn de ronde raampjes en het halfronde decoratieve raam boven de toegangsdeur op de begane grond. Het ijzeren lichthuis beschikt over een koperen koepel waarin het optiek dat is gemaakt door Barbier, Bénard & Turenne is ondergebracht. Het stempel is ontworpen door Birza Design uit Deventer.
(bron: http://www.postzegelblog.nl/2010/04/24/stempel-voor-themaboek-vuurtorens/ )Foto: Peter Nicolai, Provinciale Zeeuwse Courant, 3 oktober 2011

Op 3 october 2011 is echter het licht uitgegaan van deze vuurtoren. Na 144 jaar trouwe dienst was er geen "nautisch nut" meer.  En de toren werd toen "TE KOOP" aangeboden.
Gelukkig hebben we het postzegelvelletje nog om een (weliswaar) zwak lichtsignaaltje uit Breskens te zien.
(bron: http://filavaria.punt.nl/index.php?r=1&id=557612 )


Ansichtkaart uit Zeeuws-Vlaanderen met de prominente aanwezigheid van Nieuwesluis!


 

Stoomvaart Maatschappij Zeeland

De postzegel met catalogusnummer nvph-1073 werd uitgegeven op 21 mei 1975. Deze herdenkingspostzegel vestigt de aandacht op het 100-jarig bestaan van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland.

Achtergrond
De Stoomvaart Maatschappij Zeeland (SMZ) werd op 10 juni 1875 opgericht; reeds op 26 juli van dat jaar werd de nachtdienst op Engeland geopend. De SMZ werkte daarbij samen met de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en de London Chatham & Dover Railways.
De boten waarmee de dienst werd onderhouden, waren in Engeland gekochte raderboten. De eerste postovereenkomst voor een periode van 10 jaar kwam op 3 oktober 1876 tot stand, waarna Koning Willem III de rederij in 1877 het predikaat 'Koninklijk' verleende.
Oorspronkelijk werd de route Vlissingen-Folkestone gevolgd, maar in 1926 werd de route van Folkestone naar Harwich verlegd en na de tweede wereldoorlog werd Vlissingen vervangen door Hoek van Holland (omdat de haven van Vlissingen te zwaar was beschadigd).
De laatste route zien we terug op de bekende affiche van de maatschappij:

Uitvoering
Op de postzegel zijn de initialen van Hoek van Holland, Harwich en Londen geprononceerd weergegeven. De boot in het midden van de affiche is vervangen door '1875-1975', waarbij de cijfers 8 en 9 op een speelse wijze ook aandacht vragen voor een eeuwfeest.
Achter de afgebeelde matroos ziet men de contouren van het raderstoomschip 'Stad Middelburg', een van de eerste schepen van de maatschappij. Het stoomschip met raderaandrijving heeft ook nog een aantal zeilen op de voorplecht om extra snelheid te behalen.

De ontwerper van de postzegel is Paul Mijksenaar (geb. Amsterdam 1944).
Op het origineel ontwerp (het zogenaamde 'presentatiemodel') dat zich in het Museum voor Communicatie in Den Haag bevindt, is nog een frankeerwaarde van 30 cent aangegeven:

De definitieve versie kreeg daarna een nieuwe waarde van 35 cent. Op 1 april 1975 was de frankeerwaarde voor een normale brief van 30 naar 35 cent gegaan.

Bronnen:
1. NVPH catalogus
2. "Nederlandse Postzegels 1975", een uitgave van Staatsbedrijf der PTT/ Staatsuitgeverij, Den Haag, 1976.