Reis door de Nederlandse provincies in 80 postzegels.
Maak een Reis door Nederland in 80 Postzegels
Home » Zuid-Holland
                                                                

Zuid-Holland


Het wapen van Zuid-Holland met de afbeelding van de rode roos wijst op het middelpunt van de koninklijke bloementuin.
(nvph-168)

 

 


 

Delfts Blauw

De tab (sluitzegel) van deze postzegel uit het verzamelvelletje "Twaalf Provincies" van 2002 voor Zuid-Holland vraagt de aandacht voor Delfts blauw (nvph-2071).
Delfts blauw (in het Engels Delftware genoemd) is een type faience (aardewerk) met blauwe decoratie, dat traditioneel in Delft wordt vervaardigd. Het ontstond aan het einde van de 16de eeuw als goedkoop alternatief voor het blauw-witte Chinese porselein. Het Delfts blauw werd in korte tijd zeer populair en beleefde een bloeiperiode in de periode 1650-1750, toen er in Delft een honderdtal aardewerkfabrieken actief waren. De industrie werd omstreeks 1800 weggevaagd door goedkoper aardewerk uit met name Engeland (Staffordshire). Tegenwoordig is er nog maar één fabriek in Delft die ‘echt’ Delfts blauw produceert: De Koninklijke Porceleyne Fles "Royal Delft".
(info van Wikipedia)


Delfts Blauw Antiek
Er was al eens eerder een postzegel uitgegeven met een stuk aardewerk van Delfts Blauw.
Als onderdeel van de Zomerzegels van 1978 verscheen op 11 april 1978 de volgende postzegel:

De hier afgebeelde schotel bevindt zich in de museumcollectie van "De Porceleyne Fles" en is geschilderd omstreeks het eind van de 17e eeuw, in een periode toen de Chinese decoratie had plaats gemaakt  voor ontwerpen naar eigen inspiratie  van de Nederlandse plateelschilder.  De schotel meet 34 cm in diameter. De bloemen met bladrankdecoratie zijn op tinglazuur in het typische blauw geschilderd.
(bron: Nederlandse Postzegels 1978, Staatsbedrijf der PTT, 1979)

KLM-huisjes
Op 2 januari 2012 zijn 2 velletjes met 10 "Persoonlijke Postzegels" (vast-kader uitvoering) uitgegeven door PostNL met afbeeldingen van de bekende KLM-huisjes gevuld met jenever, die al sinds de 50er jaren worden uitgedeeld aan reizigers in de World Business Class op intercontinentale vluchten van de KLM.

Op de "Persoonlijke Postzegel" Europa is dat het huis De Drie Haringen in Deventer (huisje 92), op de "Persoonlijke Postzegel" Wereld is dat het Rembrandthuis in Amsterdam (huisje 48).

De afgebeelde miniatuurhuisjes van Delfts blauw porselein zijn, net als postzegels, een gewild object voor verzamelaars.
(bron: http://www.postzegelblog.nl/2012/01/02/delftsblauwe-klm-huisjes-voor-europa-en-wereld/)


 

Hollandse schilders uit de 17de eeuw

De stad Leiden is in de 9e eeuw ontstaan bij de samenvloeiing van de Oude en de Nieuwe Rijn. De gunstig gelegen nederzetting groeide in de Middeleeuwen uit tot een belangrijke stad, o.a. door de bloeiende lakennijverheid.
Leiden heeft ook veel betekend voor de Kunst. Een aantal van onze roemruchte schilders uit de Gouden Eeuw is er zelfs geboren. Hieronder de belangrijkste.

Rembrandt van Rijn (1606-1669)

 nvph-1827

De allergrootste Nederlandse schilder is zonder meer Rembrandt. Rembrandt is op 15 juli 1606 geboren als Rembrandt Harmensz van Rijn. De naam "van Rijn" slaat op het feit dat de molen van zijn vader aan de rivier de Rijn stond.
Na zijn opleiding aan de Universiteit van Leiden (niet afgemaakt) ging hij schilderen. Hij leerde het vak o.a. in Amsterdam en Leiden.

Rembrandt vestigde zich als zelfstandig schilder te Leiden maar dat werd geen succes. Hij verhuisde naar Amsterdam (Rembrandhuis aan de Sint-Antonis-Breestraat) waar hij kon rekenen op de steun van kunsthandelaar Uylenbergh. Hij trouwde zelfs met de dochter Saskia van deze kunsthandelaar.
Na de dood van Saskia leefde Rembrandt samen met Geertje Dirks en later met Hendrickje Stoffels.
De "zaak" van Rembrandt liep aanvankelijk zeer goed, maar door zijn verbouwingen, zijn aanschaffen van allerlei kunstvoorwerpen en zijn achterstand van betalingen werd hij in 1656 failliet verklaard.
Rembrandt verhuisde nog naar een goedkope woning aan de Rozengracht (bij de Jordaan) en stierf in armoede in 1669.  Hij werd begraven in een huurgraf van de Westerkerk te Amsterdam.

Rembrandt is afgebeeld op het Nederlandse 1000-Gulden biljet uit 1956.

Meer info over Rembrandt met veel filatelistische illustraties op:
http://people.zeelandnet.nl/acoomens/rembrand.htmJan Steen (1626-1679)

Jan Steen werd in 1626 geboren te Leiden als zoon van de welvarende bierbrouwer Havick Steen.
Net als Rembrandt studeerde ook Jan Steen enige jaren aan de Leidse Universiteit, maar maakte die ook niet af.

Jan Steen is een "verteller" op het schildersdoek. Vooral het "vrolijke" en wat rommelige karakter is kenmerkend voor zijn oeuvre.  Men spreekt dan ook wel van een "huishouden van Jan Steen". Een typisch voorbeeld van zo'n huiselijk tafereel is het volgende schilderij:


Titel van dit schilderij is "In Weelde siet toe". Dit schilderij zit, zoals veel van de werken van Jan Steen, vol symboliek.  Zo kan men een aantal zegswijzen ontdekken als: de gelegenheid maakt de dief (linksboven) / zoals de ouden zongen, piepen de jongen (pijprokend kind) / en paarlen voor de zwijnen (varken rechts).
Dit schilderij is ook (gedeeltelijk) afgebeeld op postzegel nvph-1830 uit het velletje van 10,   "17e eeuwse Nederlandse Schilderkunst",  uitgegeven in 1999 (nvph-1826/1835).

 

Na zijn huwelijk met Grietje van Goyen woont Steen in diverse plaatsen (Den Haag, Delft, Warmond en Haarlem) om in 1670 terug te keren in Leiden.  Daar stierf hij in 1679.
Er zijn ongeveer 400 schilderijen bekend van Jan Steen.Gabriël Metsu (1629-1667)

Gabriël Metsu, de zoon van de Vlaamse schilder Jacques Metsu, werd in 1629 in Leiden geboren. In 1648 richtte hij, samen met andere kunstenaars in Leiden, het Sint-Lucasgilde op.
Het Sint-Lucasgilde was de naam van broederschappen of gilden van kunstenaars en kunstambachtslieden in de Nederlanden, onder andere in Amsterdam, Antwerpen, Arnhem, Brugge, Delft, Gent, Leiden en Utrecht
Kunstschilders, glazeniers, beeldhouwers, graveurs, maar ook plateelbakkers, boekdrukkers en kunsthandelaren konden lid worden van het gilde, dat zelf zorgde voor kwaliteistcontrole en de opleiding van jong talent.

                   
"Brieflezende vrouw met dienstbode".

   

De postzegel nvph-1831 (uit 1999) toont een detail van een schilderij "Het zieke kind".
Dit is één van de mooiste werken van Metsu. De kleur en lichtval lijken te zijn geïnspireerd op het werk van zijn tijdgenoot Vermeer.

In 1657 verhuist Metsu naar Amsterdam en trouwt daar met Isabella de Wolff. Metsu werd een gevierd society schilder. Hij woonde een tijdje in de Leidsestraat, dichtbij zijn belangrijkste opdrachtgevers en afnemers.
Er zijn ongeveer 150 schilderijen van hem bewaard gebleven. Het merkwaardige daarbij is dat hij ze nooit heeft gedateerd.  Metsu overleed in Amsterdam in 1667. Hij werd begraven in de Nieuwe Kerk.

 

Noot:
Bovenstaande 3 schilders zijn uitvoerig behandeld in het DAVO Themaboek "uit de kunst - Hollandse schilders uit de 17de eeuw", uitgegeven in 1999. Dit boekwerkje beschrijft 9 Nederlandse schilders die een verband hebben met Nederlandse postzegels. Drie van de 9 kunstenaars in dit boek zijn geboren Leidenaren.

 

Aanvulling (met dank aan W.Hoogendoorn):
Het zijn niet alleen de bovenstaande 3 schilders die in Leiden hebben gewoond. Er zijn er een heleboel die er ook zijn geboren, maar die niet op een Nederlandse postzegel zijn afgebeeld of waarvan alleen een kunststuk is afgebeeld op Nederlandse of buitenlandse postzegels.
En daarbij horen dan Jan Lievens (geboren te Leiden in 1607), Jan van Goyen (geboren in Leiden in 1596), en de familie van Mieris (Frans/1635, Jan/1660, Willem/1662, Frans jr/1689).
Hierover is een artikel gewijd op Postzegelblog:
http://www.postzegelblog.nl/2009/04/08/leidse-schilders/#more-12342

 

Nog een aanvulling.
De Stad Leiden heeft heel wat kunstenaars opgeleverd. Zo zijn er een aantal leerlingen van Rembrandt, zoals Ferdinand Bol, Govert Flinck en Carel Fabritius. Deze 3 hebben alleen in Leiden gewoond. Ze zijn er niet geboren.
Een andere leerling van Rembrandt is Gerrit Dou die wel in Leiden is geboren, en wel op 7 april 1613. Hij is er ook gestorven: 9 februar 1675. Dou wordt wel beschouwd als de eerste leerling van Rembrandt.

Omdat het in 2013 vierhonderd jaar geleden is dat Gerrit Dou is geboren, geeft de Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars (LVvP) in januari 2013 deze herdenkingszegel (type persoonlijke postzegel) uit.
Bijzonderheden over deze zegel zijn te lezen op

http://www.postzegelblog.nl/2012/11/19/de-leidse-fijnschilder-gerrit-dou/

http://www.postzegelblog.nl/2012/11/30/postzegelvereniging-herdenkt-leidse-fijnschilder/


 

Keukenhof, de grootste bloementuin van Nederland

Op 26 maart 2012 is PostNL begonnen met een speciale serie postzegels die gewijd zijn aan Nederlandse Buitenplaatsen.  De eerste uitgifte is tot stand gekomen in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Het eerste vel toont het Kasteel Keukenhof in Lisse.  De volledige serie van 50 velletjes is overigens alleen in abonnement verkrijgbaar.

 

Buitenplaatsen
Een buitenplaats is een monumentaal huis, vaak met bijgebouwen, dat een harmonieus en onlosmakelijk geheel vormt met een omliggende tuin of park. Om de drukke stad te ontvluchten, werden de afgelopen honderden jaren buitenplaatsen gebouwd waar men van rust en ruimte kon genieten.
Momenteel zijn er nog ruim 600 buitenplaatsen in Nederland. Sommige vrij toegankelijk en andere nog steeds privébezit.

 

(bron: http://sigarenindustriebeverwijk.mysites.nl/)

Kasteel Keukenhof
Kasteel Keukenhof is het middelpunt van een landgoed dat bestaat uit meer dan 200 hectare bos, weiland, park en bijgebouwen als een koets- en een speelhuis.
Het kasteel werd in 1640 gebouwd door Adriaen Maertenszoon Block. De naam Keukenhof is afgeleid van ‘Keukenduin’, in de Late Middeleeuwen hoorde het gebied bij Slot Teylingen, hier werd gejaagd op wild.
Al in 1661 wordt melding gemaakt van ‘boomgaard en de plantagie genaamd Keukenhouff’.


(3 Persoonlijke postzegels, gevonden op een veilingsite)

De huidige bloemententoonstelling op het noordelijk deel van de buitenplaats werd voor het eerst in 1949 gehouden. Het kasteel wordt sinds het overlijden van de laatste eigenaar (graaf J.C.E. van Lynden) heheerd en geexploiteerd door de Stichting Keukenhof.

Om de Keukenhof onder de aandacht van het publiek te brengen gebruikt de PTT soms een speciale stempelvlag in de stempelmachines:

Deze stempel was blijkbaar in gebruik in het voorjaar van 1975.

 


(bron: Wikipedia)

Dit is het bekende beeld dat de bijna 1-miljoen bezoekers per jaar zien bij het wandelen door de 32-hectare grote tuin van Keukenhof.
De tuin is overigens allen in het voorjaar (maart-april-mei) te bezoeken als er veel bloemen zijn. In prachtig aangelegde velden zijn dan miljoenen bolgewassen te zien, krokussen, narcissen, tulpen, hyacinten, lelies en zo meer.


 

Grote Kerk Dordrecht


nvph-844, uitgegeven in de serie Zomerzegels van 1965

Telkens als ik met de trein van Roosendaal naar Rotterdam ga kijk ik naar de prachtige Grote Kerk in Dordrecht.
En telkens valt het me op dat de toren wat scheef staat en het bovenste deel van de kerk krom is, de opbouw met de 4 klokken staat hartstikke scheef!  Het is net als bij de toren van Pisa. Nog tijdens de bouw begon de toren al te verzakken en heeft men het bovenste stuk een andere hellingshoek gegeven.
De toren is nu nog 65 meter hoog; volgens de oorspronkelijke tekeningen (met torenspits) zou de kerk 108 meter hoog worden.
Die spits werd overigens niet eens meer gebouwd omdat bij een brand tijdens de bouw in 1457 de toren al beschadigd werd.
De toren staat nu 2,50 meter uit het lood.

Op bijgaande postzegels is het niet zo goed te zien, maar op onderstaande foto (Wikipedia) zijn de scheve wijzerplaten opvallend aanwezig.De middeleeuwse Grote Kerk van Dordrecht is een gebouw met een rijk verleden, waarvan de oorsprong ligt in de 11e eeuw.
Niet alleen de imposante architectuur van de buitenkant van de kerk, maar ook de in het gebouw aanwezige monumenten, kapellen en de koorbanken, maken het gebouw tot het belangrijkste monument van Dordrecht
Deze kerk is zeker het bezoeken waard.


Een tekening van J.Hoolaart uit 1775

De verzakking en allerlei wetenswaardigheden over de toren en de kerk staan uitvoerig beschreven op
http://www.grotekerk-dordrecht.nl/de_toren/language:nl


 

Vredesconferenties in Den Haag

Dit bijzondere gelegenheidsstempel was een tijdje geleden te koop op veilingsite eBay. Het betreft een stempel dat is gebruikt op 4 oktober 1907 (tussen 11 en 12 uur in de morgen) in 's Gravenhage en mogelijk in een speciaal ingericht postkantoortje bij de "Groote Grafelijke Zaal", alwaar de "Vredesconferentie" plaatsvond.

In 1899 en 1907 worden in Den Haag twee internationale vredesconferenties gehouden. Een derde conferentie, gepland voor 1915, vond door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog geen doorgang.  Deze conferenties staan ook wel bekend als de Haagse Vredesconferenties.

                                                              
 Tsaar Nicolaas II (Romanov familie) van Rusland  Bertha von Suttner  /  Oostenrijk


De eerste vredesconferentie van Den Haag in 1899 was een initiatief van de Russische tsaar Nicolaas II, onder invloed van de denkbeelden van Ivan Bliokh (Jean de Bloch) en Bertha von Suttner.
De conferentie begon op 18 mei 1899 en de verdragen werden ondertekend op 29 juli 1899 door 26 staten en nageleefd door 17 staten. De bepalingen werden van kracht op 4 september 1900.  Vertegenwoordigers van 26 regeringen maakten afspraken over methoden van oorlogvoering, zowel te land als ter zee. Het uitvoeren van bombardementen vanuit luchtballons, het gebruik van gifgassen en andere chemische wapens, en het gebruik van hollepuntkogels werden (tijdelijk) verboden.
Het belangrijkste resultaat was het besluit om vrijwillige arbitrage in te voeren. Dit leidde tot oprichting van het Permanent Hof van Arbitrage, dat later gevestigd werd in het Vredespaleis in Den Haag.
Nederland werd vertegenwoordigd door de minister van buitenlandse zaken, Willem de Beaufort. België werd vertegenwoordigd door minister van staat en kamervoorzitter Auguste Beernaert, toen reeds een bekende pacifist en latere winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede (1909).Theodore Roosevelt, president van de USA

Op 15 juni 1907 begon de Tweede Haagse Vredesconferentie met de bedoeling de bepalingen van de vorige vredesconferentie uit te breiden, andere bepalingen te wijzigen en meer nadruk te leggen op oorlogvoering ter zee.
Ditmaal waren bijna alle toenmalige staten vertegenwoordigd. De Amerikaanse president Theodore Roosevelt had zich zeer ingespannen voor deze conferentie, en zijn minister van buitenlandse zaken Elihu Root had een rondreis gemaakt door Midden- en Zuid-Amerika om de landen daar tot deelname over te halen, en met succes.
Opnieuw was de Russische minister voorzitter; de Nederlandse vertegenwoordiger Willem de Beaufort was zijn plaatsvervanger. België werd weer vertegenwoordigd door Beernaert.

              
                          

           
 Huis ten Bosch (nvph-1224)  Ridderzaal (nvph-811)


De tweede vredesconferentie vond plaats in diverse gebouwen, waaronder Huis ten Bosch (dat toen buiten Den Haag lag) en de Ridderzaal.Foto tijdens de besprekingen van 1907 in de Ridderzaal


Opmerkingen
1. Het grootste deel van bovenstaande tekst is (ingekort) afkomstig van Wikipedia. Daar zijn ook de onderwerpen van de besprekingen uitvoerig opgesomd.
2. De toegevoegde illustraties zijn afkomstig van diverse websites en uit eigen verzameling.

 

In 2007 werd ook de eerste steen gelegd voor het nieuw te bouwen "Hof van Arbitrage" dat wij tegenwoordig "het Vredespaleis" noemen.

Een toelichting over het ontstaan en de financiering van het Vredespaleis is te lezen op:
http://postzegels.jouwweb.nl/den-haag/vredespaleis